PANTRONIC startet opp sin virksomhet juni 2007.  Gjennom et tett samarbeid med TRUMPF og Lissmac skal Pantronic fremstå som en servicevennlig og seriøs maskinleverandør innen Norsk plateindustri. Pantronic skal til enhver tid vise nyheter samt følge opp kundenes behov.TRUMPF gruppen er et av verdens ledende foretak innen produksjonsteknologi. Innovasjoner fra TRUMPF er trendsettende – alt fra verktøymaskiner for platebeabeiding til laserteknologi, elektronikk og medisinteknikk. De etablerer ny teknisk standard og åpner opp nye og mer produktive muligheter for brukere. TRUMPF kjennetegnes for sin utvikling av nye prosesser og kraftige maskiner, rask forflytning av tekniske konsept til brukervennlige innovasjoner, høy kvalitetsstandard og en pålitlig kundeservice.

Lissmac har med over 60 års erfaring også blitt en av verdens ledende foretak innen slipe- og avgradingsmaskiner. Med en filosofi om å være nyskapende og innovative har Lissmac klart å lage et modulbasert system som gir skreddersydde løsninger etter kundenes behov. Både når det gjelder sliping, strukturfinnish, avgrading og de-oxidering